×

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरमा बेरुजुले पिच्छै बढ्दै जानेको विषयमा गहिरो चिन्ता बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अनुसार, वर्ष ०७९/८० को अन्तिम प्रतिवेदनमा मात्रै ७६ करोड ९६ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ, जसमा १९ करोड एक लाख ७८ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

महालेखा अनुसार बाकी बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने १३ करोड ९५ लाख ९७ हजार रहेको छ, जसलाई प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २९ करोड ७१ लाख ४० हजार रहेको महालेखाको प्रतिबेदनमा लेखिएको छ ।

यसै बर्ष, महालेखाले बेरुजु बढाउन सुझाव गरेको छ, जसमा मौज्दात रकमको फरक, बैंक हिसाब विवरण, कर दायित्व, र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समीक्षा गरिएको छ।

यसअघि वीरगञ्जले अर्थतन्त्रको नगरी भएको थियो, तर अब बेरुजु बढ्दै जानेको समाचार नयाँ चिन्ता रहेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद, बजेट ब्यवस्थापन, राजस्व संकलन लगायतमा सुधार गर्न आग्रह गर्दछ।

Back to top