छठपुजाको लागी सजाईएको वीरगन्ज घडीअर्वा पोखरी परिसर

402

 

वीरगन्ज स्थित शुक्रबार छठपुजाको लागी सजाईएको वीरगन्ज घडीअर्वा पोखरी परिसर । तस्वीर : राम सर्राफ, वीरगन्ज ।