डाक्टरसँग सेटिङमा चौबे मच्चाउँदै छन् लुट, डाक्टर र व्यापारी मालामाल,बिरामी कङ्गाल

340