पप्पुले समयमै बनाएको पुल सडक विभागको ढिलाईका कारण उपयोगविहीन

112