प्रतिनिधिसभा  निवार्चन २०७४

क्षेत्र नं. १

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. २

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. ३

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. ४

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. १

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. १

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. १

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. १

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. १

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस

क्षेत्र नं. १

फाेरम–राजपा

बाम गठबन्धन

कांग्रेस