घडीर्अवा पोखरी परिसर

339
????????????????????????????????????

वीरगन्ज महानगरपालिकामा रहेको घडीर्अवा पोखरी परिसर । तस्वीर, यात्रा डेली ।


SHARE